Nyemission i

Kiwok Nordic AB

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kiwok Nordic planerar en notering så snart styrelsen anser att det är möjligt.

Uppdatering: Kiwok förlänger teckningstiden till den 30 november 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kiwok Nordic AB hittades