Nyemission i

Karo Pharma AB

Ej tillgängligt

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det föreligger teckningsåtaganden och garantiutfästelser om totalt 28,1 mkr motsvarande 73 procent av emissionsbeloppet.

Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption som kan ge ytterligare 10 Mkr till samma pris per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Karo Pharma AB hittades