Nyemission i

Junebud AB

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget noteras på Aktietorget den 23 oktober 2009. För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en kurs om 1,00 SEK från och med den 23 oktober 2009 till och med den 15 februari 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Junebud AB hittades