Nyemission i

JS Security Technologies Group AB

Ej tillgängligt

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

JS Security har ingått avtal om garantiåtaganden i form av en så kallad bottengaranti omfattande cirka 39 procent, motsvarande 4,5 MSEK av Företrädesemissionen. För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Uppdatering: JS Securitys företrädesemission tecknades till 27,5 % med företrädesrätt och 1,6 % utan. Garanter fick teckna 9,6 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till JS Security Technologies Group AB hittades