Nyemission i

Josab Water Solutions AB

Ej tillgängligt

Josab Water Solutions tillverkar och säljer vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det filtermaterialet Aqualite. Josab Water Solutions AB hette tidigare Josab International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. För varje 1 innehavd aktie erhålls 3 teckningsrätter. För att teckna 1 ny aktie krävs 1 teckningsrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets största aktieägare Tomas Askinger har förbundit sig och garanterat att han tecknar sin andel, dock maximalt en andel som motsvarar 10 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Josab Water Solutions AB hittades