Nyemission i

John Mattson Fastighetsföretagen AB

Ej tillgängligt

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Vänder sig till allmänheten i Sverige, samt institutioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Första dag för handel i John Mattsons aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2019.

Värdet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår till 1 501 mkr och motsvarar 49,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding AB (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 910 mkr. Åtagandena motsvarar totalt 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Teckna John Mattson inför börsnoteringen – men uppsidan är begränsad

John Mattson noteras på Stockholmsbörsen den 5 juni, vi sammanställer vad analytikerna ger för rekommendationer.