Nyemission i

Iterata AB

Ej tillgängligt

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:18. För 18 befintliga aktier, oavsett serie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 4 nyemitterade A-aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med uniträtter: 25 november - 4 december 2009. Emissionen är på 10,8 Mkr. Om alla optioner används så tillkommer 3,9 Mkr från serie 1 (0,10 kr) och 5 Mkr från serie 2 (0,13 kr).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Iterata AB hittades