Nyemission i

Iterata AB

Ej tillgängligt

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 5 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit bestående av 7 nya A-aktier och 2 teckningsoptioner av serie TO 5A berättigande till teckning av vardera 1 ny A-aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av 1 nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 22 juni 2011 till och med den 7 december 2011. Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 9,5 Mkr. Biosensor har avtalat om teckningsförbindelse om 1,65 Mkr samt garantiteckning om 15 Mkr, av den initiala emissionsvolymen om 20 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Iterata AB hittades