Nyemission i

Isconova AB

Ej tillgängligt

Isconova är ett svenskt företag verksamt inom forskning och utveckling av vaccinsystem och adjuvanser. Isconova har en patenterad teknologi för framställning av adjuvanser samt en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans. Inom Bolaget pågår vidare ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per registrerad aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teckningsrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 100 %. Aktieägare, inklusive InnKap 4 Partners L.P, som tillsammans innehar 46,3% av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt att vid den extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen. Vidare har Bo Håkansson, LMK Ventures AB, Maxator Holding AB, SSE Capital, Shaps Capital AB, APS Capital AB och Staffan Bohman genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i Företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Isconova AB hittades