Nyemission i

Infrea AB

Ej tillgängligt

Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets största aktieägare Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Lindeblad Technology AB samt aktieägaren Actorius AB har tillsammans med Bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter (personligen och genom bolag) ingått teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Byggmästaren Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB ingått garantiåtaganden motsvarade övriga cirka 60 procent av Företrädesemissionen, som därmed är fullt garanterad. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena.

Uppdatering: Infreas företrädesemission tecknades till totalt ca 130 %. 98,8 % med teckningsrätter och 31,5 % utan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Infrea AB hittades