Nyemission i

Implementa Sol AB

Ej tillgängligt

Implementa Sol är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier. Implementa Sol AB hette tidigare Implementa Hebe AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:10. En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Implementa Sol AB hittades