Nyemission i

IDL Biotech AB

Ej tillgängligt

IDL Biotech är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligast förekommande cancerformerna, såsom bröst-, lung-, prostata-, tarm- och urinblåsecancer. Inom området bakterologi har bolaget TUBEX TF en snabbmarkör för enkel och säker diagnos av Salmonella Tyfoidfeber.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt av samma serie. Det krävs 2 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie av samma serie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: IDL förlänger teckningstiden till den 4 maj 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till IDL Biotech AB hittades