Nyemission i

IBS AB

Ej tillgängligt

IBS är en internationell leverantör av affärssystem och supply chain management lösningar. IBS har fem verksamma bolag i Sverige, moderbolaget IBS AB och dotterbolagen IBS Sverige AB, IBS Konsult AB, IBS JavaSolutions AB och IBS Norra Norrland AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Varje två aktier i IBS av serie A respektive serie B berättigar till teckning av en ny aktie i IBS av serie A respektive serie B för teckningskursen 9,50 kronor per aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Deccan Value Advisors, IBS största aktieägare med cirka 8,2 procent av kapitalet och cirka 29,9 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen och att teckna den resterande del av emissionen som inte tecknas av andra.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till IBS AB hittades