Nyemission i

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Ej tillgängligt

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, serie B. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB hittades