Nyemission i

Hudik Vind AB

Ej tillgängligt

Hudikvind är ett publikt investmentbolag vars affärsidé är att investera i produktion av förnyelsebar energi i form av vindkraft.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hudik Vind AB hittades