Nyemission i

HQ AB

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

HQ AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare i bolaget (Herma Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), vilka har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt emissionsgarantier avseende resterade del av emissionen, motsvarande cirka 14,5 MSEK. Emissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Juridisk rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till HQ AB hittades