Nyemission i

Hoylu AB

Ej tillgängligt

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm, Consentia Group, Satoshi Nakajima och Pollex AS.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med denna emission av aktier görs även en konvertibelemission. "Konvertiblerna löper på 18 månader med en årlig ränta om 12 %. Konverteringskursen är satt till 5,50 kr per ny aktie vilket motsvarar cirka 143 procent av Hoylus stängningskurs på Nasdaq First North den 9 juni 2017. Lånet kan medföra en utspädning om 8 procent av kapitalet vid konvertering på 5,50 kronor. Konvertiblerna har tecknats av Gerhard Dal, Sonny Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm och Consentia Group."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hoylu AB hittades