Nyemission i

Horse Creek Entertainment AB

Horse Creek Entertainment köper och säljer filmrättigheter, distributör av film i Skandinavien. Sedan 2013 har den verksamheten även kompletterats med någon form av operativ investeringsverksamhet på Mauritius inom modekläder, förmedling av boende på hotell, villor och lägenheter, samt förnybar energi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget gör en företrädesemission samtidigt till kursen 1,50 kr. Företaget har tidigare gjort en emission på 2,80 kr.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts från den 14 november till den 30 november.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Horse Creek Entertainment AB hittades