Nyemission i

Hexpol AB

Ej tillgängligt

Hexpol är en världsledande koncern inom polymera material med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins systemleverantörer samt medicinskteknisk industri.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Varje 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Melker Schörling AB har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel, vilken är ca 27,2 %. Vidare har Melker Schörling AB åtagit sig att teckna ytterligare 22,9 % av emissionen. Närmare detaljer om emissionen kommer att publiceras när de offentliggörs.

Uppdatering: Emissionsvillkoren är nu fastställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

10 aktier som rusat i höjden på 3 år

Vi har listan på de 10 aktier på Stockholmsbörsen som har rusat i höjden under de tre senaste åren. Hexpol toppar listan med makalösa 1340 %.