Nyemission i

Hemtex AB

Ej tillgängligt

Hemtex är en ledande nordisk hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Polen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller 4 teckningsrätter för varje 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Hemtex. Information om emissionen kommer att kompletteras när bolaget släpper informationen.

Uppdatering: Hemtex har nu presenterat emissionsvillkoren.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hemtex AB hittades