Nyemission i

Hedera Group AB

Ej tillgängligt

Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården. Hedera Group AB hette tidigare Kilimanjaro Gold Holding AB. Kilimanjaro Gold Holding AB hette tidigare Commodity Holding Sverige AB. Commodity Holding Sverige AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller för varje en (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Varje fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser uppgående till cirka 54,3 procent och av emissionsgarantier uppgående till 45,7 procent. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser eller emissionsgarantier.

Hedera Group förvärvar Libra Assistans AB och gör denna företrädesemission för att delfinansiera affären. Därtill har bolaget erhållit extern förvärvskredit om 8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hedera Group AB hittades