Nyemission i

Hartelex AB

Hartelex tillverkar en modern långfärdsbuss för den ryska marknaden. Sammansättning av bussen sker i dotterbolaget König Bus i Kaliningrad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hartelex noteras på Aktietorget den 29 mars 2010.

Uppdatering: Hartelex förlänger teckningsperioden till den 18 mars 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hartelex AB hittades