Nyemission i

Harm Reduction Group AB

Ej tillgängligt

Harm Reduction Group säljer nikotinprodukter som inte konsumeras genom att röka. Harm Reduction Group AB hette tidigare Norse Impact AB. Norse Impact AB hette tidigare Sealwacs AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till AKG.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Skulderna uppgår till totalt 35 897 484 SEK och avser bland annat licensavgiften, produkter köpta från AKG (Aroma King Global) samt HRGs skulder till Chremastol och Symetricus vilka övertagits av AKG. Genom kvittningsemissionerna kommer HRGs balansräkning att stärkas väsentligt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Harm Reduction Group AB hittades