Nyemission i

Hamlet Pharma AB

Ej tillgängligt

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk,

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. Aktieägare kommer att få fyra (4) teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) B-aktie

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Grundaren Catharina Svanborg har inte finansiell möjlighet att teckna sin fulla andel. Bolaget betonar därför att de siktar på att få in omkring 40 Mkr, även om emissionen formellt är på 80,6 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 13,3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hamlet Pharma AB hittades