Nyemission i

H1 Communication AB

Ej tillgängligt

Lokal svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom försäljning & retention, kundservice, teknisk support samt växel.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till H1 Communication AB hittades