Nyemission i

Guideline Geo AB

Ej tillgängligt

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. För en på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls fyra teckningsrätter, för att teckna en ny aktie krävs sju teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Guideline Geo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,3 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 29% av emissionsvolymen och garantiteckningar om cirka 10,7 MSEK med större ägare och ledning, motsvarande cirka 49% av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Guideline Geo AB hittades