Nyemission i

Gruvaktiebolaget Viscaria

Ej tillgängligt

Viscaria är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna där fokus är koppar. Utöver Viscariagruvan har bolaget bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo. Gruvaktiebolaget Viscaria hette tidigare Copperstone Resources AB. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett bookbuilding-förfarande anordnat av SEB och Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 18 juni 2024 inledde Viscaria en riktad emission på ca 400 Mkr. Nyemissionen uppges av bolaget ha starkt stöd från befintliga och nya aktieägare, däribland fonder förvaltade av Swedbank Robur.

Uppdatering: Viscaria fick in 440 Mkr till 24,40 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 0 % mot stängningskursen.

”Vi är tacksamma för det stöd som vi fått från gamla och nya ägare, och vill särskilt välkomna Swedbank Robur, SEB Stiftelsen och Ålandsbanken som nya ägare. Tillsammans med tidigare ägare som bland annat TomEnterprise, Fjärde AP-fonden (AP4), Handelsbanken Fonder och Skandia, visar de på värdefullt stöd för detta viktiga projekt. Viscaria har genom miljötillståndet fått en viktig möjlighet att tillgodose del av den växande globala efterfrågan på ansvarsfullt och lokalt producerad koppar. Vi ser fram emot att återstarta Viscariagruvan som vid full drift kommer att öka den svenska produktionen av kopparkoncentrat med mer än 30 procent.” sade vd Jörgen Olsson.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Gruvaktiebolaget Viscaria hittades