Nyemission i

Green Growth AB

Bolagets affärsidé består i att investera i bolag och projekt som är verksamma inom de så kallade areella näringarna. De areella näringarna består bl.a. av jord och skog. Green Growths mål är att skapa ett differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag inom en period av ca två år.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget har hittills investerat i Black Earth East AB. Bolaget planerar att noteras på lämplig lista före utgången av år 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Green Growth AB hittades