Nyemission i

Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna ger rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den största aktieägaren Quaterback Capital AB och ett antal befintliga aktieägare, däribland Bolagets styrelseordförande Per Anders Wärn och Nowo Fund Management AB har åtagit sig att teckna aktier om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 21,8 MSEK.

En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om tolv (12) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.

Goodbye Kansas tar även upp ett konvertibellån på 15 Mkr med rätt till konvertering på 1,35 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Goodbye Kansas i nytt akut behov av kapital

Goodbye Kansas har precis kommit ur ett komplett haveri av verksamheten, men är nu i ett nytt akut läge där pengarna bara räcker till mitten av mars.