Nyemission i

Godsinlösen Nordic AB

Ej tillgängligt

GIAB levererar en helhetslösning för hanteringen av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt erbjuder en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

GIAB noteras på First North den 7 juli 2021.

GIAB har erhållit teckningsåtaganden från ett externa investerare om sammanlagt 87 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Godsinlösen Nordic AB hittades