Nyemission i

GlobalFun AB

Ej tillgängligt

Förlag och utvecklare av mobilspel.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission med företräde för befintliga aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske. Emissionen är garanterad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till GlobalFun AB hittades