Nyemission i

Global Gaming Factory X AB

Global Gaming Factory (GGF) utvecklar mjukvara och bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGF är moderbolag till det helägda dotterbolaget Smartlaunch A/S Danmark. GGFs skapar intäkter i det befintliga globala nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och till slutanvändare, de miljontals gamers som besöker dessa kaféer varje månad. Global Gaming Factory X AB hette tidigare Addyourlogo AB och hade då en verksamhet inom profilkläder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 7 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny stamaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Global Gaming Factorys VD Hans Pandeya skriver att kapitalet från emissionen ska användas till att köpa fildelningssajter, som sedan ska göras om till lagliga tjänster. Kapitalet från emissionen ska utgöra 10 % av köpesummorna, de övriga 90 % ska komma från utländska investerare.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 24 november 2010.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 8 december 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Global Gaming Factory X AB hittades