Nyemission i

Getinge AB

Ej tillgängligt

Getinge-koncernen har tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:9 för A- respektive B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, representerande 18,0 procent av kapitalet och 48,8 procent av rösterna i Getinge, har förklarat att bolaget kommer att åta sig att teckna sin del av den planerade nyemissionen samt även de aktier som inte tecknas och betalas av övriga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köp Getinge – konjunkturokänslig dollarvinnare

Dagens industri ger en köprekommendation till det klassiska företaget Getinge. Man lyfter fram en stark balansräkning som gör att bolaget kan göra förvärv, att verksamheten är konjunkturoberoende och att samhället har ett fortsatt stort eftersatt vårdbehov efter covidpandemin.