Nyemission i

Garpco AB

Ej tillgängligt

Garpco AB är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. En stor del av Garpcos affärsidé är att förse tillverkningsindustrin med komponenter, verktyg och förnödenheter, antingen genom produktion eller genom handelsföretag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-­aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Garpco AB hittades