Nyemission i

FX International AB

Ej tillgängligt

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, till ej namngivna investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Dessa 2 Mkr ska räcka till mycket om man läser vad bolaget skriver.

"Emissionen genomförs för att skapa en stabil driftsmiljö, fortsatt utveckling av verksamheterna samt förbereda Bolaget inför framtida möjliga förvärv. Likviden möjliggör även för Bolaget att frigöra ytterligare kapital till förvaltning."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till FX International AB hittades