Nyemission i

Future Gaming Group International AB

Ej tillgängligt

investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (prestationsbaserad affiliatemarknadsföring). Fable Media Group AB hette tidigare Future Gaming Group International AB. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:19. Varje innehavd aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt (”TR”), nitton (19) TR ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande stund har ännu inte exakta datum och villkor kommunicerats.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om hela beloppet vilket säkerställer emissionen fullt ut.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts till.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fable Media Group AB hittades