Nyemission i

Future Gaming Group International AB

Ej tillgängligt

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Avstämningsdagen har justerats till den 26 augusti 2014.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 17 oktober 2014 pga ny information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Future Gaming Group International AB hittades