Nyemission i

Future Gaming Group International AB

Ej tillgängligt

investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (prestationsbaserad affiliatemarknadsföring). Fable Media Group AB hette tidigare Future Gaming Group International AB. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Avstämningsdagen har justerats till den 26 augusti 2014.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 17 oktober 2014 pga ny information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fable Media Group AB hittades