Nyemission i

Fundior AB

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. – Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen ”över gränserna”. Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 0,47:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fundior AB:s huvudägare/nyckelpersoner har förbundit sig att teckna 5 000 000 aktier i händelse av att antalet teckningar inte når upp till denna nivå (emissionsgaranti). Uppdatering: Teckningstiden förlängs från den 30 september till den 14 oktober. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 29 oktober.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fundior AB hittades