Nyemission i

Fundior AB

Ej tillgängligt

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. – Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen ”över gränserna”. Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:4. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 november - 10 december 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fundior AB hittades