Nyemission i

Freemelt AB

Freemelt utvecklar och säljer 3d-skrivare för metall. Freemelt One är en 3d-skrivare för professionell utveckling av nya metallmaterial.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:9. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Stiftelsen Industrifonden, Coeli Asset Management AB och Bengt Julander, samt personer i Bolagets styrelse och ledning (däribland Carl Palmstierna, Daniel Gidlund Bergström, Cecilia Jinert Johansson, Johannes Schleifenbaum, Lottie Saks och Mikael Wahlsten) har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare ingått garantiåtagande om motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen.

En kontant garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden om 14 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Freemelt AB hittades