Nyemission i

Fragbite Group AB

Ej tillgängligt

Fragbite Group är en koncern som utvecklar och publicerar mobilspel samt är verksamt inom e-sport. Publiceringsverksamheten hanterar både egna och externa företags spel. Fragbite Group AB hette tidigare FunRock AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 33:1. Aktieägare erhåller för varje en (1) innehavd aktie en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av trettiotre (33) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 84,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 43,2 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 18,7 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantiåtagandena adderas till gällande teckningsnivå i Företrädesemissionen (inklusive andra verkställda garantiåtaganden om tillämpligt). För toppgarantier utgår en ersättning antingen kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget om tjugo (20) procent av garanterat belopp. För bottengaranter utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Redeye inleder bevakning av Fragbite Group med en positivt syn

Redeye inledde idag bevakning av Fragbite Group, det digitala underhållningsföretaget som består av fem dotterbolag som erbjuder tillväxtmöjligheter inom mobilspel, e-sport och web3.

5 gamingföretag som ska notera sig under 2020

5 gamingföretag som planerar att notera sig under 2020 är eSports Pulze, Funrock, Mindark, Vavel Games och Wicket Gaming.