Nyemission i

Formpipe Software AB

Ej tillgängligt

FormPipe Software AB är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Företaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Dictymatec SARL.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Formpipe Software AB hittades