Nyemission i

Fly Me Europe AB

Ej tillgängligt

Flygbolag

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker 30 januari - 8 februari. Företaget tar även emot intresseanmälningar om att teckna sig utan teckningsrätt. Företaget är noterat på Nya Marknaden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fly Me Europe AB hittades