Nyemission i

FluoGuide ApS

Ej tillgängligt

FluoGuide har utvecklat en fluorescerande lösning som lyser upp cancer och dess omkringliggande tillväxt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En (1) unit består av tre (3) aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

FluoGuide noteras på Spotlight den 7 maj 2019.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,9 MDKK, motsvarande cirka 62 procent av initial emissionsvolym.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i FluoGuide till en kurs om 5,95 DKK per aktie. 16 april - 7 maj 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två kommande noteringar och en som svajar

Två företag som ska notera sig är ÅR Packaging och FluoGuide. En planerad notering som däremot svajar är Flexenclosure.