Nyemission i

FlexQube AB

Ej tillgängligt

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Notering på First North är planerad till 14 december 2017.

Befintlig aktieägare, Didner & Gerge, har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 9,675 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av av aktierna och rösterna i erbjudandet. Grundarna Per Augustsson, Anders Fogelberg och Christian Thiel har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 600 000 SEK vardera. I tillägg har styrelseordförande Ulf Ivarsson lämnat teckningsåtagande om att teckna 3 000 aktier (90 000 SEK) i erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till FlexQube AB hittades