Nyemission i

Finepart Sweden AB

Ej tillgängligt

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund), Oliver Aleksov, Milad Pournouri, Milad Mirmoradi och Niklas Estensson.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vidare avser bolaget emittera totalt 12 134 713 teckningsoptioner (”TO1”). Teckningsoptionerna riktas till befintliga ägare samt de nya Investerarna. Befintliga aktieägare erhåller 1 TO1 för 2 befintliga aktier uppgående till totalt 8 801 380 TO1, de nya investerarna erhåller 3 333 333 TO1, innebärande 2 TO1 per aktie, vilket är i linje med Bolagets önskan att öka andelen aktier som ägs av långsiktiga, större investerare. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget tillföras 40,0 MSEK och aktiekapitalet kommer att öka med 1 820 206,95 SEK, utspädningen som samtliga teckningsoptioner medför uppgår till 38,6% efter det att den riktade emissionen ovan har registrerats. Den totalt utspädningen som den riktade emissionen inklusive samtliga teckningsoptioner medför uppgår till 44,0%

Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner i TO1 är den 4 november 2020. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionen av dessa.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Finepart Sweden AB hittades