Nyemission i

Fastilium Property Group AB

Ej tillgängligt

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en grupp investerare i vilken bland andra ingår Sunninghill Investments Ltd, Dr Simon Kukes, Dr Prem Lachman och styrelsens ordförande Thomas Lynch.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom denna riktade nyemission kommer ChronTech Pharma att genomföra två företrädesemissioner om totalt ca 63 miljoner aktier. Den första företrädesemissionen kommer att avse 22 miljoner aktier till emissionskursen 0,20 SEK. Den andra företrädesemissionen kommer att avse ca 41 miljoner aktier till emissionskursen 0,31 SEK. De 80 miljoner aktier som ges ut i den riktade nyemissionen kommer inte att medföra rätt att delta i dessa företrädesemissioner. ChronTech Pharmas styrelse kommer även att begära ett bemyndigande av den extra bolagsstämman att emittera upp till 10 miljoner aktier till emissionskursen 0,31 SEK och utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för ChronTech Pharma att omvandla ett bridgefinansieringslån om 500 000 USD till aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fastilium Property Group AB hittades