Nyemission i

Fastilium Property Group AB

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. Fastilium Property Group AB hette tidigare ChronTech Pharma AB. ChronTech Pharma AB hette tidigare Tripep AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker 12 – 26 oktober 2010.

Uppdatering: ChronTech Pharma förlänger teckningsperioden till den 15 december 2010.

Uppdatering: ChronTech fick bara in 5,5 Mkr av de 23,7 Mkr man ville ha. Företaget kallar därför till styrelsemöte för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om olika former av nyemissioner, för att få in resterande kapital.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fastilium Property Group AB hittades