Nyemission i

Fastighets AB Balder

Ej tillgängligt

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till inhemska och internationella institutionella investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningskursen kommer att fastställas genom en så kallad bookbuilding-process inom prisintervallet 42 - 44 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 6,7-2,2 procent jämfört med stängningskursen den 24 januari 2011, den sista handelsdagen före offentliggörandet av nyemissionen, och en rabatt om 3,0 procent till en premie om 1,7 procent jämfört den genomsnittliga volymviktade kursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av nyemissionen. First Securities AS och Swedbank AB har anlitats för att sköta emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Balder en bra aktie att luta sig mot

Dagens Industri skriver i en analys att när det skakar på börsen kan det vara bra att luta sig mot trygga bostäder.