Nyemission i

Fantasma Games AB

Ej tillgängligt

Fantasma Games utvecklar inom online gambling där bolagets vinkel är att ta mer intryck från dataspelsvärlden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten och institutioner. En (1) unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fantasma Games noteras på First North den 23 mars 2021.

Teckningsåtaganden om 14,35 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets styrelse och ledning samt från Mangold Fondkommission AB, Pontus Lindwall, KL Capital AB (Knutsson & Lundströms plattform för gemensamma investeringar) och Christian Rasmussen.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 april 2022 till och med den 5 maj 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 45 SEK per aktie, innebärandes att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare max cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 10 maj 2022 och den 24 maj 2022. Teckningsoptioner av serie TO1 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Design, crypto, gambling, e-handel, nanoteknik, havremjölk och låneförmedling noteras under 2021

Sju företag som ska notera sina aktier under 2021 är Desenio, CoinShares, Fantasma Games, Pierce, Polymer Factory, Oatly och SaveLend.